Ключова компетентност 2: ОБЩУВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Обучение: Английски език

 

Основнтата цел на обучението по английски език е участниците в него да придобият и да развият своите умения за слушане, четене, говорене и писане до нива В1, В2 или С1 съгласно Общоевропейката езикова рамка.

 

Нива А1, А2, В1, В2, С1

Форма на обучение – дневна, вечерна, съботно-неделна.

Хорариум – 300 учебна часа;

 

Обучението цели да представи на участниците цялостен подход за постигане на успех на една презентация – от подготовката до успешното й изнасяне.

 

 

 Онлайн тест по английски език
Система New Headway

Нива:

    • езиково обучение по програма аз мога Elementary -100 / Pre-Intermediate – 100 / Intermediate - 100

    • чуждоезикова подготовка по аз мога Pre-Intermediate – 100 / Intermediate - 102 / Upper-Intermediate - 100

    • курсове по аз мога Intermediate - 102 / Upper-Intermediate 100 / Advanced – 100

    • английски по аз мога Upper –Intermediate

  • обучение аз мога Advanced

 

 

Курсът ангажира и мотивира учащите да общуват свободно и уверено, предлага изчерпателно обяснение на граматичните правила и много упражнения за осмислянето им.

.