Изпитна подготовка за международно признати сертификати 

 

В днешния свят наличието на международен сертификат, потвърждаващ нивото на чужд език играе важна роля. Сертификати FCE, CAE, TOEFL iBT, IELTS са признати от много колежи и университети в чужбина, като необходимо условие за прием или продължаване на образованието. Освен това, те са широко признати от много международни компании и изследователски центрове като изискване при кандидатстване за свободни позиции.

TOEFL iBT

- Test of English as a Foreign Language 


Специално за млади хора, желаещи да продължат обучението си в чужди университети, разработихме изключително ефективни индивидуални и групови програми-подготовка за TOEFL iBT.

 

Предлагаме два варианта на подготовка за теста:

 

  • подготовка за международни сертификати Toefl, IELTS, FCE, CAE TOEFL iBT с продължителност 72 уч. часа - за тези които владеят aнглийски език на ниво Upper-Intermediate
  • изпитна подготовка TOEFL iBT с продължителност 38 уч. часа – за младежи с ниво Advanced


Курсовете се провеждат в съответствие с формата на изпита по най-добрите и утвърдени езикови системи. Предлага се разширен анализ и подготовка за комплексните задачи. Подготовката включва много примерни тестове на компютър включващи всички елементи на изпита – Reading, Writing, Listening, Speaking. 

Обучението е индивидуално или групово (3-4 човека)

 

www.ets.org/toefl/ibt/about

IELTS
- Тhe International English Language Testing System


IELTS изпит се провежда в два модула:

 

  • подготовка за toefl, IELTS General Training Module е за хора които искат да намерят работа в Великобритания, както и за всички онези, които са решили да емигрират в Австралия, Канада, Великобритания, Нова Зеландия, Ирландия или някои други страни. 
  • явяване на toefl, ielts Academic Module е предназначен за тези, на които предстои кандидатстване във висши учебни заведения в Великобритания, Австралия, Нова Зеландия, САЩ и Канада, или да участват в международни образователни програми. 

 

Изпитът се състои от четири секции: Reading, Writing, Listening, Speaking.


Подготовката за академичния модул предлага 100уч.часа и се провежда в съответствие с формата на изпита. За да успеят на изпита наред с езиковите знания нашите курсисти отработват основни практики и стратегии.

 

www.ielts.org/

FCE - First Cambridge Certificate
CAE - Certificate in Advanced English

 

Подготовката за тези изпити е индивидуална или групова (4-6 ученика), броят часове е 110 по 45 минути. Занятията се провеждат 2 пъти седмично по 2 уч. часа, сутрин или следобяд в зависимост от програмата на учениците в училище или в събота по 4 уч. часа.