Какво трябва да знаем за легализация на най-често използваните документи?


Диплома за средно образование 

 

Проверете дали има ПОДПИС до снимката в оригинала;

Направете заверка на ксерокопие на оригинален документ при нотариус.

Донесете оригинален документ и завереното от нотариус копие в лицензирана агенция за да се направи официален превод от заклет преводач на съответния език.

Внесете такса от 15лв. по банковата сметка на МОМН за внасяне на такси:


БНБ Централно управление, пл. "Батенберг"
No1 I BAN - BG 50BNBG96613000149101;

BIC – BNBGBGSD

 

Апостил в Министерство на образованието. Заверява се лично от лицето или от преводаческа агенция. Срок за заверка – 7 работни дни;

Легализация в Консулския отдел на МВнР- 5 работни дни ( обикновена услуга)Диплома за висше образование 

 

Проверете дали има ПОДПИС до снимката в оригинала;

Направете заверка на ксерокопие на оригинален документ при нотариус.

Донесете оригинален документ и завереното от нотариус копие в лицензирана агенция за да се направи официален превод от заклет преводач на съответния език.

Внесете такса от 15лв. по банковата сметка на МОМН за внасяне на такси::


БНБ Централно управление, пл. "Батенберг"
No1 I BAN - BG 50BNBG96613000149101;

BIC – BNBGBGSD

 

Апостил в Министерство на образованието. Заверява се лично от лицето или от лицензирана преводаческа агенция. Срок за заверка – 7 работни дни;

Легализация в Консулския отдел на МВнР- 5 работни дни ( обикновена услуга)

Приложение към диплома за висше образование

 

Легализира се задължително в комплект с дипломата.

Проверете дали има ПОДПИС до снимката в оригинала.

Направете заверка на ксерокопие на оригинален документ при нотариус.

Донесете оригинален документ и завереното от нотариус копие в лицензирана агенция за да се направи официален превод от заклет преводач на съответния език.

Внесете такса от 15лв. по банковата сметка на МОМН за внасяне на такси:


БНБ Централно управление, пл. "Батенберг"
No1 I BAN - BG 50BNBG96613000149101;

BIC – BNBGBGSD

 

Апостил в Министерство на образованието. Заверява се лично от лицето или от лицензирана преводаческа агенция. Срок за заверка – 7 работни дни;

Легализация в Консулския отдел на МВнР- 5 работни дни ( обикновена услуга)Академична справка

 

Донесете оригинален документ в лицензирана агенция за да се направи официален превод от заклет преводач на съответния език.

Внесете такса от 15лв. по банковата сметка на МОМН за внасяне на такси:


БНБ Централно управление, пл. "Батенберг"
No1 I BAN - BG 50BNBG96613000149101;

BIC – BNBGBGSD

 

Апостил в Министерство на образованието. Заверява се лично от лицето или от преводаческа агенция. Срок за заверка – 7 работни дни;


Свидетелство за съдимост

 

Проверете оригиналът от съответния районен съд по месторождение да има печат, подпис, име и фамилия от съдия, подпис, име и фамилия от секретар, както и с обяснение за какво да послужи – за чужбина.

Донесете оригинален документ в лицензирана агенция за да се направи официален превод от заклет преводач на съответния език.

Документът се заверява в Министерство на правосъдието. Срок за заверка – 3 работни дни.

Легализация в Консулския отдел на МВнР- 5 работни дни ( обикновена услуга)Медицинско свидетелство (за работа в чужбина) / Имунизационен паспорт

 

Проверете оригинал да има всички прегледи с подпис и печат от съответните лекари.

Донесете оригинален документ в лицензирана агенция за да се направи официален превод от заклет преводач на съответния език.

Документът се заверява в Министерство на здравеопазването.

Легализация в Консулския отдел на МВнР

Акт за раждане

 

Извадете дубликат, заверен от Общината с правоъгълен печат за чужбина с посочени име и фамилия на длъжностното лице, заверило акта.

Донесете оригинален документ в лицензирана агенция за да се направи официален превод от заклет преводач на съответния език.

Донесете оригинален документ в лицензирана агенция за да се направи официален превод от заклет преводач на съответния език официален превод от заклет преводач на съответния език.

Легализация в Консулския отдел на МВнРДокументи от чужбина

 

Всички чужди документи които желаете да легализирате задължително трябва да имат АПОСТИЛ от страната издала документа, освен в случаите в които документът идва от държава, която не е ратифицирала Хагската конвенция. Легализацията на такива документи се извършва по друг начин.

Направете официален превод от заклет преводач на български език.

Легализация в Консулския отдел на МВнР на подписа на заклетия към агенцията преводач.