Тест по английски език

 

Попълни теста и определи на какво ниво владееш английски език.

 Кликнете тук, ако искате да получите копие от теста на посочения от Вас имейл.