Kачествено обучение по руски език във Варна

За ученици и възрастни с различно ниво на подготовка и цели 

Бизнес руски

- Руски език за делово общуване

Курсистите в езиков център ПроВента придобиват знания и умения за работа и за комуникация с чуждестранни партньори на руски език. В зависимост от професионалната насоченост центърът във Варна предлага специализиран курс по туристически руски и руски за работещи в сферата на недвижимите имоти.

Всички усвоени знания имат професионална насоченост, с което се гарантират високите резултати при усвояването на езика.

Обученията могат да бъдат в групи или по индивидуална програма, напълно съобразена с възможностите и свободното време на курсиста.

 

Общоезикова подготовка по руски език

Езиковото обучение в ПроВента, гр. Варна изгражда четирите основни умения необходими при овладяването на езика - слушане, четене, писане, говорене, които нашите курсисти придобиват и усъвършенстват постепенно с всяко следващо ниво.

Предлагаме обучение по общ руски език в 4 нива за работно владеене (А1, А2, В1, В2). Курсистите по руски език във Варна поетапно формират основните навици и умения за общуване в ситуации от ежедневието, усвояват основна лексика, систематизират лексико – граматичния материал, развиват писмената и устната реч в съответствие със спецификата на различните етапи от обучението, изграждат увереност за владеене на езика, придобиват знания свързани с историята и културата на Русия.

При обучението по руски език се използват учебните системи „Контакт”, „Приглашение в Россию”, „ Дорога в Россию” и др.

Подготовка за международно признати изпити

Международният сертификат се издава от Института за руски език и литература “А.С.Пушкин” в Москва, където се подготвят материалите за него и се извършва проверката на изпитните работи. Сертификатът е безсрочен, а нивата на компетентност съответстват на Европейската езикова рамка.

Първо сертификационно ниво -ТРКИ-1 (B1)

Сертификатът за това ниво показва, че неговият притежател може да общува с носители на езика в социално – битовата и социално – културната области. Първи Сертификат е необходим за кандидатстване в руски университети с последващо задължително изучаване на руски език съгласно съответстващите образователни стандарти. 

www.russian-test.com/tests/torfl/intermediate 

Второ сертификатно ниво ТРКИ-2 (В2)

сертификатът за това ниво доказва, че носителят му може да отговори на комуникативните предизвикателства на социалното, бизнес и междуличностно взаимодействие, да разбира информация от медиите, да използва различни стилове език и да упражнява професионалната си дейност на руски език в различни сфери. Изключение правят журналисти, филолози, преводачи, редактори и др.

www.russian-test.com/tests/torfl/advanced

Трето сертификационно ниво -ТРКИ-3 (С1)

Успешното полагане на изпит за това ниво показва наличието на много добри комуникативни умения и дава право на преподавателска дейност по руски език в чуждоезиково обучение.

www.russian-test.com/tests/torfl/proficiency 

Четвърто сертификационно ниво - ТРКИ--4 (С2)

Притежаването на сертификата за това ниво се приравнява с магистърска степен, придобита в руски университет и дава право да се упражняват всички видове преподавателска, преводаческа и научно – изследователска дейност в областта на руския език.

www.russian-test.com/tests/torfl/fluency

 

.