Бизнес английски

 

През последните години бизнес английският се превърна в задължителна компетенция за успешен кариерен растеж. Увереността при използването на английски език дава на Вас и Вашата компания значително конкурентно предимство. Ако често пътувате в чужбина, провеждате бизнес срещи или правите презентации пред чуждестрани партнъори, ако водите телефони разговори и поддържате кореспонденция на чужд език, то бизнес английски е просто задължителен.
Курсовете по бизнес английски, организирани от ПроВента са предназначени за професионалисти от различни сфери, както и за всички, чиито кариерни планове включват работа в международни компании или водене на бизнес с чуждестранни партньори.


Курсовете по бизнес английски се организират по системите Intelligent Business или Market Leader

Intelligent Business

 

Курсът предлага три нива, всяко от които се взема за 100 уч.часа:

 

    • бизнес английски Pre – Intermediate
    • курсове по бизнес английски Intermediate
    • бизнес английски обучение Upper-Intermediate

Системата предлага интегриран подход към овладяване на бизнес английски и развива всички необходими умения за работа в бизнес среда. За учебните цели се използва автентичен, адаптиран материал от списание „The Economist ", който спомага равитието и усъвършенстването не само на езикови умения, но и цели обоготяването на бизнескултурата на участниците в курса. Разглеждат се интересни теми от различни сфери на работния процес: маркетинг, човешки ресурси, финанси и счетоводство, мениджмънт, иновации и креативност. Оригинални бизнес-сценарии представят дилеми за разрешаване и насърчават курсистите да мислят критично и обективно и да прилагат наученото на практика. 
Учебникът съдържа много практически упражнения, развиващи четирите езикови умения и дава възможност курсистите да придобият увереност в използването на езика в работна среда и при социален контакт.

www.pearsonlongman.com/intelligent_business/

Market Leader

 

Новото издание на тази система отразява бързо променящия се свят на бизнеса и предлага напълно актуализирани материали от автентични източници, като "the Financial Times ".
В Market Leader е заложен динамичен и ефективен подход, който прави курсовете базирани на тази система много успешни.
ПроВента предлага две нива по тази система 100уч. часа всяко:

 

    • бизнес подготовка по английски Market Leader Intermediate
    • бизнес кореспонденция на английски Market Leader Upper-Intermediate

www.market-leader.net/